Мамлекеттик карыз  Ички карыз  Тышкы карыз  Акча каражаттарынын тартыштыгы/ашыктыгы 

Тышкы карыз: 259 710 576
Ички карыз: 41 033 485
Мамлекеттик карыз: 300 744 061
* Маалыматтар -> 01-07-2018 ( миң сом)
Кирешелер Чыгашалар
Жылдын башынан 70 622 722 297,00 70 980 209 787,00
* Маалыматтар -> 01-06-2018 ( сом)