Мамлекеттик карыз  Ички карыз  Тышкы карыз  Акча каражаттарынын тартыштыгы/ашыктыгы 

Тышкы карыз: 273 690 800
Ички карыз: 27 074 540
Мамлекеттик карыз: 300 765 340
* Маалыматтар -> 01-08-2017 ( миң сом)
Кирешелер Чыгашалар
Жылдын башынан 803 903 006,00 859 641 613,00
* Маалыматтар -> 01-08-2017 ( сом)