Мамлекеттик карыз (2021)

Мамлекеттик карыз: 29 532.8 млн. сом